Duathlon Paradiso Pavese, vincono Leonardo Ballerini e Mara Ebranati[:pdf:] [URL=data/2010/20101102_111313_1.pdf]Comunicato Stampa[/URL]
[:pdf:] [URL=data/2010/20101102_111405_1.pdf]Classifica[/URL]
[:pdf:] [URL=data/2010/20101102_111445_1.xls]Risultati[/URL]